? ? ???? 三什么成什么打一成语_成语查询 亚博娱乐网,亚博88app,亚博app 官网

热门查询:人举鼎的成语  表示辛勤工作的成语  

三什么成什么打一成语

发布时间:2019-10-15

三山五岳??[ sān shān wǔ yuè ]

三山:黄山、庐山、雁荡山,五岳:泰山、华山、衡山、嵩山、恒山。泛指名山或各地。

三跪九叩??[ sān guì jiǔ kòu ]

叩:磕头。最敬重的礼节。

三宫六院??[ sān gōng liù yuàn ]

泛指帝王的妃嫔。

三妻四妾??[ sān qī sì qiè ]

妻妾众多的意思。

一时三刻??[ yī shí sān kè ]

指很短的时间。

三朝元老??[ sān cháo yuán lǎo ]

元老:资格最老,声望最高的老臣。原指受三世皇帝重用的臣子。现在用来指在一个机构里长期工作过的资格老的人。

一石三鸟??[ yī shí sān niǎo ]

围棋术语。指一着棋含有多种用意,在大局上几方照应的好着。多半出现于中盘阶段。原为日本围棋术语。如幻庵(白)与秀策(黑先)对局中,黑方第127着耳赤之妙手,即为“一石三鸟”之一例。

三豕金根??[ sān shǐ jīn gēn ]

“三豕”本作“己亥”,“金根”,史传有金根车,后误作“金银”。指字讹误。

三点共线??[ sān diǎn gòng xiàn ]

三点在同一条直线上。

三臡八菹??[ sān ní bā zū ]

泛指精美的肴馔。亦借喻精美的诗文。

三尺之木??[ sān chǐ zhī mù ]

指琴。

三坟五典??[ sān fén wǔ diǎn ]

传说中中国最古的书籍。《左传·昭公十二年》:“是能读三坟、五典、八索、九丘。”杜预注:“皆古书也。”

孟母三迁??[ mèng mǔ sān qiān ]

孟轲的母亲为选择良好的环境教育孩子,三次迁居。汉赵岐《孟子题词》:“孟子生有淑质,幼被慈母三迁之教。”

三衅三沐??[ sān xìn sān mù ]

衅:以香涂身。多次沐浴并用香料涂身。这是我国古代对人极为尊重的一种礼遇。

三长善月??[ sān cháng shàn yuè ]

佛教谓农历正月、五月、九月为斋戒之月。于此三月尤须作善以要福。宋庄季裕《鸡肋编》卷上:“寅、午、戌月,世人多斋素,谓之‘三长善月’。其事盖出於佛书。云大海之内,凡有四洲,中国与四夷特南赡部一洲耳。天帝之宫有一镜,能尽见世间人之所作,随其善恶而祸福之。轮照四洲,每岁正、五、九月,正在南洲,故竞作善以要福。至唐高祖武德二年,遂诏天下,自今正月、五月、九月不行死刑,禁屠杀。”参阅“三长月”。

三姓家奴??[ sān xìng jiā nú ]

意在讽刺反复无常,不忠不义,以身侍贼的人。

一阳三阴??[ yī yáng sān yīn ]

一阳三阴指的是中医诊脉中的一种脉象,指脉沉涩而短,有时又现浮象。

三省吾身??[ sān xǐng wú shēn ]

省:检查、反省;身:自身。原指每日从三个方面检查自己,后指多次自觉地检查自己。

三部诊法??[ sān bù zhěn fǎ ]

诊法。

一咏三叹??[ yī yǒng sān tàn ]

一个人领头唱,三个人和着唱。原指音乐和歌唱简单而质朴。后转用来形容诗婉转而含义深刻。

让再让三??[ ràng zài ràng sān ]

指几次三番地推让。

三占从二??[ sān zhān cóng èr ]

三个人一同算卦,听从其中两个人的意见。比喻听从多数人的意见。

三十三天??[ sān shí sān tiān ]

佛教称欲界第六天为三十三天,即忉利天。后形容最高的地方。

糖拌三丁??[ táng bàn sān dīng ]

鲜核桃仁、鲜莲子。

猜三喝五??[ cāi sān hē wǔ ]

见“猜三划五”。

唇三口四??[ chún sān kǒu sì ]

犹言说三道四。形容胡说。

谗言三及??[ chán yán sān jí ]

曾参岂是杀人者,谗言三及慈母惊。

缘定三生??[ yuán dìng sān shēng ]

人们对爱情的美好向往,是人们对爱的一种坚定的信仰。

一口三舌??[ yī kǒu sān shé ]

比喻唠叨、话多。

一日三复??[ yī rì sān fù ]

指在一天之内多次反复玩味。

游于三辅??[ yóu yú sān fǔ ]

考察、学习。

三番四覆??[ sān fān sì fù ]

三、四:指次数之多;番、覆:反复,翻悔。形容变化无常,反复多次。

三堂会审??[ sān táng huì shěn ]

三个部门的最高长官同时、同地同场合审理同一件案件。按照今天的部门就是公安、检察、法院。一般为重大案件,或涉及敏感部分,如皇室内部案件。

一年三秀??[ yī nián sān xiù ]

古人谓芝草一年三次开花,服之可以长生。《文选·张衡<思玄赋>》:“冀一年之三秀兮,遒白露之为霜。”李善注:“《楚辞》:‘采三秀於山间。’王逸曰:‘三秀,谓芝草也。’”《文选·嵇康<幽愤诗>》:“煌煌灵芝,一年三秀。”吕延济注:“灵芝草药,一年三开花秀,服之长生。”

三头恶龙??[ sān tóu è lóng ]

三头恶龙サザンドラ是口袋妖怪(又译神奇宝贝,宠物小精灵,精灵宝可梦)第五世代中登场的怪兽之一,是本作的种族值600的准神。

三智五猜??[ sān zhì wǔ cāi ]

比喻用尽心思,多方猜测。

三瓜两枣??[ sān guā liǎng zǎo ]

比喻微不足道的一点东西,或指有限的一点钱。

五迷三道??[ wǔ mí sān dào ]

1.有两个义项:

2.形容神志不清的样子。

3.让人弄不明白。

五二六三??[ wǔ èr liù sān ]

指某某与某某搞阴谋,干见不得人的坏事,更多的是指男女苟合,搞不正当的关系,称为“五二六三”或“舞鬼”。

三闾小玉??[ sān lǘ xiǎo yù ]

白芷的异名。

退徙三舍??[ tuì xǐ sān shè ]

舍:古时行军计程以三十里为一舍。主动退让九十里。比喻退让和回避,避免冲突。

谗言三至??[ chán yán sān zhì ]

意指指谗言多,使人惑乱。

三亲六戚??[ sān qīn liù qī ]

泛指亲戚和旧故。

第三状态??[ dì sān zhuàng tài ]

亚健康。因亚健康是处于健康与疾病之间的状态,所以叫第三状态。

三步一岗??[ sān bù yī gǎng ]

指负责警戒的人员比较密集,守卫、防备的级别较高,如临大敌。

三老四少??[ sān lǎo sì shào ]

1.老少众人。

2.方言。称参加青帮的人。犹言老少爷们或兄弟爷们。

三才秘盘??[ sān cái mì pán ]

是中国周易预测学中古老的一种术数,史载初见于西汉京氏之学,与八字推命术互为阴阳、互为表里。

忙三迭四??[ máng sān dié sì ]

十分匆忙的样子。高凤阁《垫道》:“刘队长说:‘看你们年青人,总是忙三迭四像掏火似的。倒回去穿件棉衣裳啊,晚上不冷吗?’”

三师七僧??[ sān shī qī sēng ]

佛教语。佛徒授比丘具足戒,行三师七僧之制。三师指戒和尚、羯磨师和教授师。七僧指七名作证的和尚。也称为“三师七证”。参阅《四分律删繁补阙行事钞》卷上之三。

掉三寸舌??[ diào sān cùn shé ]

掉:摆动,摇。玩弄口舌。多指进行游说。

三杀三宥??[ sān shā sān yòu ]

形容断案慎重。

三十六郡??[ sān shí liù jùn ]

秦始皇二十六年(公元前二二六年)分全国为三十六郡。《史记·秦始皇本纪》:“﹝二十六年﹞分天下以为三十六郡。”裴駰集解:“三十六郡者,三川、河东、南阳、南郡、九江、鄣郡、会稽、颍川、砀郡、泗水、薛郡、东郡、琅邪、齐郡、上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东、代郡、钜鹿、邯郸、上党、太原、云中、九原、雁门、上郡、陇西、北地、汉中、巴郡、蜀郡、黔中、长沙凡三十五,与内史为三十六郡。”清姚鼐《复谈孝廉书》:“按《秦始皇纪》,分天下为三十六郡在其二十六年,迄三十三年,略取陆梁地为桂林、象郡、南海,是已为三十九郡。至秦亡时,或更有分合,不知凡若干郡也。”

三十六对??[ sān shí liù duì ]

禅宗六祖惠能咐嘱弟子之三十六种相对性概念。

分三别两??[ fēn sān bié liǎng ]

详细分说;清楚,明白。同“分星擘两”。

铁人三项??[ tiě rén sān xiàng ]

体育运动项目之一。由依次进行的天然水域游泳、公路自行车、公路长跑三部分组成,要求运动员连续完成。由于这项运动需要运动员具有坚强的意志和体力,所以叫铁人三项。

三言二拍??[ sān yán èr pāi ]

明末辑着的五种小说集的合称。三言指《喻世明言》(《古今小说》)、《警世通言》和《醒世恒言》,明末冯梦龙纂辑,共收话本一百二十篇;二拍指《初刻拍案惊奇》和《二刻拍案惊奇》,明末凌蒙初作,共收话本八十篇。

三分热情??[ sān fēn rè qíng ]

就是一时感兴趣。

三瓦两舍??[ sān wǎ liǎng shě ]

瓦、舍:宋、元时指妓院及各种娱乐场所。旧指富家子弟寻欢作乐的地方。

三旨相公??[ sān zhǐ xiàng gōng ]

用来讽刺庸禄低能的大官。

三夫之对??[ sān fū zhī duì ]

泛指经过多人传播的流言。同“三夫之言”。

相关成语

泪如泉的成语

飘香四溢的成语

目打一成语疯狂看图猜成语

水剩成语

知耻后勇一样成语

形容书画作品好的成语

带数字的正能量成语

励志的成语大全及解释